• Zwroty i reklamacje

Reklamacja uszkodzonej paczki lub wady jakościowej produktu
Przed odebraniem przesyłki prosimy sprawdzić w obecności kuriera czy nie jest ona uszkodzona lub czy opakowanie nie było otwierane. Jeśli podczas odbioru towaru od kuriera okaże się, że przesyłka została uszkodzona w trakcie przesyłania, prosimy spisać w jego obecności protokół szkody (ma go przy sobie każdy kurier) i niezwłocznie zawiadomić nas o tym fakcieUszkodzony towar  prosimy odesłać wraz z kopią otrzymanej faktury i protokołem szkody sporządzonym z kurierem ze szczegółowym opisem przyczyn reklamacji. 

Rzetelnie spisany protokół będzie podstawą do reklamacji. Brak sporządzenia protokołu szkody w obecności kuriera, pomimo dostrzeżenia uszkodzeń w opakowaniu towaru, może utrudnić klientowi dochodzenia roszczenia odszkodowawczego. 

W celu możliwie najszybszego załatwienia sprawy związanej z wystąpieniem szkody istotne znaczenie ma niezwłoczne odesłanie uszkodzonej paczki koniecznie razem z oryginałem protokołu szkodowego i poinformowanie Działu Reklamacji sklepu o takim zdarzeniu.
Produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe zwrócimy pieniądze.